ค้นหา
   
 
City News
 
5,154,166  ครั้ง
จาก  5,496  บทความ

ตั้งแต่วันที่ 02/02/2549
 
 
cityzone
 ชวนคุยชวนคิด
 เล่าเรื่องธรรม
 เล่าเรื่องเดินทาง
 มองความคิด
 ชวนชิมชวนเที่ยว
 เก็บมาฝาก
 ร่วมสนุก
 น้องนุ๊กพาเที่ยว
varietyzone
 เรื่องนี้ต้องขยาย
 สุขภาพใกล้ตัว
 ทดสอบทายใจ
 เรื่องความรัก
 สไปซี่
 แกลลอรี่
 เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่
 Talk of the Town
 รอบรู้รอบโลก
 ไอทีน่ารู้
 Idea ดีๆ
entertainment
 เรื่องขำกลิ้ง
 หนังมาใหม่
Travel Zone
 เก็บภาพมาเล่า
Community Zone
 City Club
 City Board
 City Market
 
 
 
     

  City News  

เปิดแฟ้มผลงานในพระองค์ 10 รางวัลระดับโลกเวที “บรัสเซลส์ ยูเรกา”

ยังความปลาบปลื้มใจแก่ปวงชนชาวไทยกันถ้วนหน้า กับวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อหลวงของเรา” ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ที่ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระเกียรติของพระองค์ยังขจรขยายไปถึงต่างแดน โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทรงเป็นทั้งพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
       
       ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นในพระองค์ที่เราคนไทยรู้จักกันดี ได้แก่ การประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และโครงการพระราชดำริที่มีคุณค่ายิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยอีกหลายโครงการ เช่น โครงการพระราชดำริฝนหลวง โครงการพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริไบโอดีเซล เป็นต้น
       
       เมื่อมองภาพรวมจากหลากหลายรางวัลระดับโลก ที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กีฬา วรรณกรรม ดนตรี ฯลฯ ก็จะทำให้เห็นถึงพระปรีชาญาณอันสุดจะประมาณ...
       
       แม้กระทั่งล่าสุด นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์” (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) ของโครงการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ แด่พระองค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรไทยตลอดรัชสมัย เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของรางวัลดังกล่าวนี้
       
       ต่างชาติสรรเสริญ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” 5 รางวัลบรัสเซลส์ ยูเรก้า 2000
       
       อย่างไรก็ตาม รางวัลระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถได้เด่นชัดที่สุด ซึ่งเราจะอดกล่าวถึงไม่ได้ คือ รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นในการจัดงาน บรัสเซลส์ ยูเรกา (Brussels Eureka) โดย The Belgian Chamber of Inventors ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองนักประดิษฐ์ของราชอาณาจักรเบลเยียม ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในยุโรป โดยทางคณะผู้จัดงานได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่พระองค์ถึง 2 ปีติดต่อกัน คือ ในปี พ.ศ.2543 และปี พ.ศ.2544
       
       รางวัลบรัสเซลส์ ยูเรก้า ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายทั้ง 2 ปีนี้ ได้แก่ ในปี พ.ศ.2543 สภาวิจัยแห่งชาติ ได้นำผลงาน “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ในพระองค์เข้าประกวดในสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม (Pollution Control - Environment) ปรากฏว่า ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการจัดงานว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบำบัดน้ำเสีย
       
       ในครั้งนั้น ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
คือ 1. เหรียญรางวัล Prix OMPI (Organisation Mondiale De La Propriete Intelietuelle) หรือรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 2. เหรียญรางวัล Gold Medal with Mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประกาศนียบัตรเกียรตินิยมจากบรัสเซลส์ ยูเรก้า ประจำปี พ.ศ.2543
       
       3. ถ้วยรางวัล Grand Prix International (International Grand Prize) หรือรางวัลผลงานประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด 4.ถ้วยรางวัล Minister J.CHABERT (Minister of Economy of Brussels Capital Region) หรือรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น และ 5. ถ้วยรางวัล Yugosiavia หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์
       
       โดยในวันที่ 16 ก.พ. 2544 ณ ศาลาเริงใจ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติในขณะนั้น นำนายโยเซ ลอริโย (Mr.Jose Loriaux) ประธานองค์กรบรัสเซลส์ ยูเรก้า แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม พร้อมด้วยคณะทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว
       
       นายชอบวิทย์ ลับไพรี รองเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขอพระบรมราชานุญาตนำกังหันน้ำชัยพัฒนาไปร่วมแสดงในครั้งนั้น เล่าว่า เมื่อนำกังหันน้ำชัยพัฒนาไปจัดแสดง ชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจมาก โดยฝ่ายไทยได้สาธิตการทำงานให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด ซึ่งในโอกาสนี้เองที่ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประเทศเบลเยียม ตามคำขอของนายโยเซ โดยตั้งอยู่ ณ สวนสาธารณะโวลูเว แซงต์-ปิแอร์ (Woluve Sainte-Pierre) กลางกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป
       
       ฝนหลวง – ทฤษฎีใหม่ – ไบโอดีเซล ได้รับเกียรติอีก 5 รางวัล
       

       สำหรับในปีถัดมา คือปี พ.ศ.2544 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์ ยูเรก้า ได้เชิญประเทศไทยให้ร่วมจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์อีกครั้งในงาน บรัสเซลส์ ยูเรก้า 2001 ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย.2544 โดยสภาวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงผลงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 3 ชิ้น คือ ผลงานเรื่องทฤษฎีใหม่ (The New Theory) ผลงานเรื่องน้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม (Palm Oil Formula) และผลงานเรื่องฝนหลวง (Royal Rain Making)
       
       ในงานบรัสเซลส์ ยูเรกา 2001 นี้ก็อีกเช่นกัน ที่พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในล้นเกล้าฯ ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาประเทศอีกครั้ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลถึง 5 รางวัล คือ 1.รางวัล D’Un Concept Nouveau de Development de la Thailande พร้อมถ้วยรางวัลทำด้วยเงิน โดยคณะกรรมการตัดสินได้ลงมติเห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเทิดพระเกียรติคุณเป็นกรณีพิเศษแด่ผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้ง 3 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย
       
       2.รางวัล Gold medal with mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้แก่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการน้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม 3.รางวัล Gold medal with mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการทฤษฎีใหม่
       
       4. รางวัล Gold medal with mention หรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง และ 5. ถ้วยรางวัล SPECIAL PRIX for His Majesty The King of Thailand พร้อมประกาศนียบัตร มอบให้ผลงานประดิษฐ์คิดค้นทฤษฎีใหม่ ปาล์มน้ำมัน ฝนหลวง และประกาศนียบัตร Honored Member of BACCI โดยเป็นรางวัลจาก Bulgarina American Chamber of Commercial and Industry (BACCI)
       
       จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลทั้ง 10 รางวัล จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาตินี้ จึงการันตีได้ถึงความเป็นนักประดิษฐ์และนักเทคโนโลยีในพระองค์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย โดยหากสังเกตให้ดีแล้วจะพบว่า ผลงานแต่ละชิ้นในพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นการตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัว ซึ่งเรามักมองข้ามกันทั้งสิ้น เช่น การพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย เนื่องจากการขาดออกซิเจนในน้ำ และการพัฒนาไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน เป็นต้น
       
       ทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้พบเห็น น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาปรับใช้กับชีวิต
       
       นอกจากนี้ นายชอบวิทย์ยังได้เล่าประสบการณ์เมื่อครั้งที่ได้สนองงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกครั้งหนึ่งในโครงการจรวดฝนเทียมซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการพระราชดำริฝนหลวง ในราว พ.ศ.2530 ว่า ขณะที่ เขาได้มีโอกาสสนองงานอยู่นั้น เขาได้สัมผัสถึงพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างทรงงานว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มุ่งมั่นกับการทรงงาน และทรงมีประสบการณ์มาก ทั้งนี้ก็เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ของราษฎรให้ลุล่วงไป
       
       และเป็นอีกครั้งเช่นกัน ที่อดีตทูตวิทยาศาสตร์เบลเยียมผู้นี้รู้สึกประทับใจในสายพระเนตรอันยาวไกลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น โครงการพระราชดำริฝนหลวง ที่นักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศยังต้องยอมรับในพระปรีชาญาณ เพราะคิดไม่ถึงว่าพระองค์จะทรงพระปรีชาสามารถถึงเพียงนั้น
       
       “สิ่งหนึ่งที่ผมศรัทธาพระองค์ท่านมาก คือ ท่านมีความรู้และประสบการณ์มากจริง ท่านจะให้คำแนะนำตลอด และเป็นกันเองกับนักวิจัยมาก ไม่ได้เอาความคิดของพระองค์เองมาเป็นใหญ่ แต่เปิดโอกาสให้ใช้เหตุใช้ผลชี้แจงในสิ่งที่เห็นขัดกับพระองค์ได้”
       
       นอกจากนั้น ด้านแบบอย่างที่เขาได้ยึดถือพ่อหลวงเป็นต้นแบบการทำงานและการใช้ชีวิต เขาสะท้อนจากก้นบึ้งของจิตใจว่า คือ แนวคิดการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเขาได้แอบลักจำพระราชดำรัสมาน้อมปฏิบัติกับตัวเอง รวมถึงพระราชดำริที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ และพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นกับการทรงงาน
       
       “พระองค์ท่าน เป็นผู้ที่ผมซึ่งเป็นพสกนิกรคนไทยคนหนึ่งมีความภาคภูมิใจ ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถขนาดนี้ ผมมีอายุมากแล้ว มีประสบการณ์อยู่ในหลายประเทศ ยังไม่เคยเห็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ทุ่มเทเท่าพระองค์ ซึ่งแม้แต่ในต่างประเทศก็ยังยกย่อง” รองเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ เล่าด้วยความตื้นตันใจ
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการนักประดิษฐ์และนักเทคโนโลยีของไทยจะน้อมรับมาเป็นแบบอย่างตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยถือวโรกาสอันเป็นมงคลที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปีนี้เป็นวาระในการเริ่มต้นที่ดีต่อไป

ที่มา : นสพ.ผู้จัดการ

 
แสดงความคิดเห็น
B I I COLOR IMG LINK LINK
  ชื่อ
  ติดต่อ  ( เบอร์โทร,E-mail )
  รหัสรูปภาพ
          
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 •  สหกรณ์บริการ มอ. ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน (ดู: 29)
 •  ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร 1 ใน 500,000 คน ทั่วโลก กับ โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2557 (ดู: 50)
 •   กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ไดอาน่าลูกทุ่งฟรีสไตล์ (ดู: 76)
 •  เซ็นทรัลหาดใหญ่ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้าผ่านบริการ Ce (ดู: 313)
 •  เครื่องดื่มสไปรท์และหาดทิพย์ ชวนร่วมประกวดวงดนตรี สุดแนว “ Sprite Music Contest 2014 “ (ดู: 154)
 •  โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปี 4 (ดู: 125)
 •  เชิญร่วมงานสมโภชการอัญเชิญฐานองค์พระหลวงพ่อทวด ที่มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ (ดู: 136)
 •  สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา เชิญร่วมสมัครการประกวด Sleeping Beauty 2014 (ดู: 112)
 •   โค้ก - หาดทิพย์ ขอเชิญ คอบอล คอโค้ก คอเดียวกัน ร่วมดวลแข้ง แข่งโกล์หนู ใน COKE GO FOR GORL (ดู: 133)
 •  ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4 เข้าฉายแล้ววันนี้ (25 มิ.ย.57) โคลีเซี่ยม ไดอาน่า 10 รอบพิเศษ (ดู: 214)
 • ย้อนกลับ | ดูทั้งหมด
   
     

       
   
  พูดคุยกับทีมงาน | รู้จักCityvariety | โฆษณากับเรา | ชมสัมภาษณ์ CV ช่อง9   สถิติผู้เข้าชม

  ©Copyright 2002 ,CityVariety Corporation Co.,Ltd.
  Tel  074-237692,074-348611   Fax  074-237735    E-mail : webadmin@cityvariety.com