ค้นหา
 
   
 
City News
 
5,086,074  ครั้ง
จาก  5,495  บทความ

ตั้งแต่วันที่ 02/02/2549
 
 
cityzone
 ชวนคุยชวนคิด
 เล่าเรื่องธรรม
 เล่าเรื่องเดินทาง
 มองความคิด
 ชวนชิมชวนเที่ยว
 เก็บมาฝาก
 ร่วมสนุก
 น้องนุ๊กพาเที่ยว
varietyzone
 เรื่องนี้ต้องขยาย
 สุขภาพใกล้ตัว
 ทดสอบทายใจ
 เรื่องความรัก
 สไปซี่
 แกลลอรี่
 เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่
 Talk of the Town
 รอบรู้รอบโลก
 ไอทีน่ารู้
 Idea ดีๆ
entertainment
 เรื่องขำกลิ้ง
 หนังมาใหม่
Travel Zone
 เก็บภาพมาเล่า
Community Zone
 City Club
 City Board
 City Market
 
 
 
     

  City News  

รับมืออาชญากรไฮเทค บก.ปศท.เปิดศูนย์สืบสวน แกะรอยคนร้ายยุคไอที

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก มีทั้งให้คุณและให้โทษไปพร้อมกัน และก็มีอยู่บ่อยครั้งที่มีผู้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมไปทั่ว ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นอาชญากรรมรายวัน (Daily Crime) หรือเป็นอาชญากรรมพื้นฐานที่มีแนวโน้มจะมีการกระทำผิดมากขึ้นและจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องดำเนินการทั้งในด้านการสืบสวนหาข่าว ปราบปราม จับกุม และนำไปสู่กระบวนการสอบสวนฟ้องคดี อีกทั้งต้องดำเนินการเชิงรุกด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นการรู้เท่าทันกลโกงออนไลน์ต่างๆ

และประการสำคัญ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ก็มีผลบังคับใช้แล้ว กอปรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจมีนโยบายที่จะให้กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหล่านี้
 
การรับมือกับปัญหาดังกล่าวจึงต้องทำขึ้นในทันที

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (บก.ปศท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาในการทำงาน

ซึ่งถึงแม้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการดำเนินคดีได้ก็ตาม แต่ในด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจ เพราะสมัยนี้วิทยาการก้าวล้ำไปไกล เกิดอาชญากรทางไอทีขึ้นมากมาย นอกจากนี้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ก็มีจำนวนน้อย ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนปริมาณงานที่มีมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน

แผนพัฒนาคนและพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีจึงถูกจัดทำขึ้น

เมื่อวันที่ 26-30 พ.ย.ที่ผ่านมา บก.ปศท. ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 9 ปศท. โดยมีพ.ต.อ.สาธิต ชยภพ รอง ผบก.ปศท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสืบต่อไป

สำหรับรายละเอียดในการอบรมเน้นไปที่ผู้ปฏิบัติ 3 ส่วน คือ ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวน และฝ่ายผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์ การอบรมมีการให้ความรู้ทั้งในเรื่องกฎหมายและหลักปฏิบัติในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด โดยมีตัวแทนจากศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่วิทยาการจากกองพิสูจน์หลักฐานด้านการเก็บกู้หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ตัวแทนชมรมธุรกรรมบัตรเครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าฝึกอบรม โดยมีการบรรยายแบบเจาะลึกถึงเครือข่ายผู้กระทำความผิด รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการจับโจร

เสมือนเป็นการติดอาวุธเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมมากขึ้น

นอกจากนี้ การอบรมยังลงลึกไปถึงรายละเอียดของคนร้ายที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ มีการชี้แนะแนวทางและวิธีการในการขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดที่มักอาศัยเทคโนโลยีเป็นสื่อในการล่าเหยื่อ ซึ่งนับวันพฤติกรรมของคนร้ายลักษณะนี้จะมีเพิ่มขึ้นมากมาย

และที่สำคัญ ในปัจจุบันบก.ปศท.ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.บก.ปศท.) เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติของหน่วย ทำงานในลักษณะสายตรวจไซเบอร์ เพื่อตรวจหาข้อมูลการกระทำผิดบนโลกไซเบอร์ของคนร้าย ตลอดจนการรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ www.ecotecpolice.com ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นเพื่อรองรับงานบริการประชาชน และงานปราบปรามผู้กระทำผิด

จะปราบโจรยุคไฮเทคตำรวจต้องเก่งกว่าโจร
 
ที่มา : นสพ.ข่าวสด

 
แสดงความคิดเห็น
B I I COLOR IMG LINK LINK
  ชื่อ
  ติดต่อ  ( เบอร์โทร,E-mail )
  รหัสรูปภาพ
          
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 •  ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร 1 ใน 500,000 คน ทั่วโลก กับ โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2557 (ดู: 21)
 •   กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ไดอาน่าลูกทุ่งฟรีสไตล์ (ดู: 38)
 •  เซ็นทรัลหาดใหญ่ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้าผ่านบริการ Ce (ดู: 186)
 •  เครื่องดื่มสไปรท์และหาดทิพย์ ชวนร่วมประกวดวงดนตรี สุดแนว “ Sprite Music Contest 2014 “ (ดู: 125)
 •  โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปี 4 (ดู: 100)
 •  เชิญร่วมงานสมโภชการอัญเชิญฐานองค์พระหลวงพ่อทวด ที่มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ (ดู: 114)
 •  สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา เชิญร่วมสมัครการประกวด Sleeping Beauty 2014 (ดู: 98)
 •   โค้ก - หาดทิพย์ ขอเชิญ คอบอล คอโค้ก คอเดียวกัน ร่วมดวลแข้ง แข่งโกล์หนู ใน COKE GO FOR GORL (ดู: 114)
 •  ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4 เข้าฉายแล้ววันนี้ (25 มิ.ย.57) โคลีเซี่ยม ไดอาน่า 10 รอบพิเศษ (ดู: 191)
 •  โค้ก-หาดทิพย์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าไดอาน่าฯ ถ่ายทอดสดฟุตบอล ฟีฟ่า เวิล์ดคัพ 2014 (ดู: 97)
 • ย้อนกลับ | ดูทั้งหมด
   
     

       
   
  พูดคุยกับทีมงาน | รู้จักCityvariety | โฆษณากับเรา | ชมสัมภาษณ์ CV ช่อง9   สถิติผู้เข้าชม

  ©Copyright 2002 ,CityVariety Corporation Co.,Ltd.
  Tel  074-237692,074-348611   Fax  074-237735    E-mail : webadmin@cityvariety.com