ค้นหา
   
 
City News
 
5,155,514  ครั้ง
จาก  5,496  บทความ

ตั้งแต่วันที่ 02/02/2549
 
 
cityzone
 ชวนคุยชวนคิด
 เล่าเรื่องธรรม
 เล่าเรื่องเดินทาง
 มองความคิด
 ชวนชิมชวนเที่ยว
 เก็บมาฝาก
 ร่วมสนุก
 น้องนุ๊กพาเที่ยว
varietyzone
 เรื่องนี้ต้องขยาย
 สุขภาพใกล้ตัว
 ทดสอบทายใจ
 เรื่องความรัก
 สไปซี่
 แกลลอรี่
 เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่
 Talk of the Town
 รอบรู้รอบโลก
 ไอทีน่ารู้
 Idea ดีๆ
entertainment
 เรื่องขำกลิ้ง
 หนังมาใหม่
Travel Zone
 เก็บภาพมาเล่า
Community Zone
 City Club
 City Board
 City Market
 
 
 
     

  City News  

นศ.มอ.หาดใหญ่ สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชฯอันดับ 1 ของประเทศ

 

นักศึกษาคณะเภสัช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ที่ 1 ของประเทศ
       
       ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมประจำปีการศึกษา 2549 ซึ่งสอบเมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2550 และประกาศผลในเว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม http://www.pharmacycouncil.org ในเดือนเมษายน 2550 ปรากฏว่า นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบผ่านรอบแรกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สอบผ่าน 90.1% โดยนักศึกษา มอ.เข้าสอบทั้งหมด 101 คน สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติรวม 92 คน ตามด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบผ่าน 87.2% และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบผ่าน 84.2% ตามลำดับ โดยมีบัณฑิตเภสัชศาสตร์กว่า 1,300 คนจาก 12 มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าสอบ
       
       การจัดสอบดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสถิติของจำนวนผู้สอบผ่านอยู่ในระดับต้นเสมอมา คือ ลำดับที่ 3 (ร้อยละ 91) ลำดับที่ 2 (ร้อยละ 93) และลำดับที่ 4 (ร้อยละ 84) ใน 3 ปีที่ผ่านมา
       
       ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องสอบผ่านทั้งข้อเขียนซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 60 คะแนน และปฏิบัติซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้ คะแนนสูงสุดในการสอบครั้งนี้ยังเป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติ คือ 88.1 และ 96.2 คะแนนตามลำดับ
       
       ส่วนคะแนนเฉลี่ยของการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มอ.คือ 73.15 และ 86.5 ตามลำดับ ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของประเทศ คือ 66.2 และ 79.8 คะแนน ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพด้านวิชาการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และยังเป็นการสะท้อนความรู้ความสามารถ และกระบวนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้ที่ผู้จบการศึกษา สามารถสอบผ่านวัดความรู้ได้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในปีการศึกษา 2549
       
       ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปี 2522-ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 23 รุ่นประมาณ 2,000 คนโดยเปิดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ กล่าวคือคณะเภสัชศาสตร์ เปิดตามลำดับ ดังนี้ จุฬาฯ เชียงใหม่ มหิดล สงขลานครินทร์ และขอนแก่น
       

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ปริญญาตรีมีสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ 5 ปี เน้นการผลิตยา รับปีละ 130 คน และหลักสูตร 6 ปี ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม เน้นการใช้ยาในผู้ป่วยและการทำงานกับทีมแพทย์อย่างเข้มข้นรับปีละ 40 คน และหลักสูตรปริญญาโท ขณะนี้มีนักศึกษา 100 คน ปริญญาเอกมีนักศึกษา 18 คนผู้เรียนมาจากทั่วประเทศและ 70% เป็นนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มาจากจังหวัดจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีประมาณปีละ 10 คน จบแล้วก็จะทำงานในบ้านเกิด บัณฑิตกว่าครึ่งทำงานอยู่ในภาคใต้ โดยกระจายไปอยู่ตามโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
       
       การสำรวจการทำงานของบัณฑิต พบว่า ทำงานภาคเอกชนมากกว่าภาคราชการ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจร้านยาต่างๆ มีการขยายตัวออกไป ขณะนี้เภสัชกรรมสาขาที่ขาดแคลน คือ เภสัชกรรมคลินิก เพราะมีการขยายตัวมาก จากการที่แต่ละโรงพยาบาลมีระบบการประกันคุณภาพ มีการแข่งขันกันเรื่องบริการ มีบริการตอบคำถามเรื่องยา แก่ผู้ที่มารับบริการ ด้านรายได้เฉลี่ยของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มอ.ประมาณ 20,000 บาท
       
       นักศึกษาเภสัชฯ มอ.จะเก่งด้านไอทีและได้รับการฝึกฝนด้านการสื่อสารทั้งไทยและอังกฤษ เมื่อมาทำงานจะได้มาอธิบายให้ผู้มาใช้บริการ และจ่ายยาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไข้พึงพอใจ นักศึกษาเภสัชฯ ส่วนใหญ่จะเป็นนักกิจกรรม มีกิจกรรมหลากหลาย เชิงบำเพ็ญประโยชน์ ดนตรี วิชาชีพ กีฬา หลากหลายรูปแบบ กิจกรรมถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะพัฒนาวุฒิภาวะ
       
       นอกจากนี้ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มอ.ถือเป็นหนึ่งในร้านยาจำนวน 26 ร้านแรกของประเทศ ที่ได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพโดยสภาเภสัชกรรม เพื่อเป็นต้นแบบให้ร้านยาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการของที่ดำเนินการได้สมบูรณ์ตามมาตรฐานของวิชาชีพ
       
       ด้านอาจารย์ผู้สอน มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 1:6 อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกประมาณ 70% ขณะนี้มีอาจารย์ไปเรียนปริญญาเอกอยู่ 8 คน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศทั้งหมด ก็จะมีอาจารย์วุฒิปริญาเอก 80% คณะจะต้องพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ให้ดีขึ้นไปอีก เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยที่จะได้เภสัชกรที่ดีมีคุณภาพมาบริการรับใช้ประชาชน ตามที่ประชาชนคาดหวัง

ที่มา : นสพ.ผู้จัดการออนไลน์

 
ความคิดเห็นที่ 1
<P align=center><STRONG><FONT color=#0000ff>เก่งแต่แรงเบอะ<BR>ไม่เข้าใจว่าเดกคนะนี้<BR>เค้าชอบดูถูกคนะอื่น<BR>เชอะๆๆ<BR>แต่ก้อดีใจด้วย<BR>อย่างน้อยก้อสถาบันเดียวกาน</FONT></STRONG></P>

โดย : ชั้นเอง        IP : 222.123.180.xxx
Date : 2008-01-05 23:27:22
ความคิดเห็นที่ 2
คุณอย่าเหมารวมหมดว่าทั้งคณะมีแต่คนแรงๆ<BR>ก้อมีบางกลุ่มคนเท่านั้นที่แรง<BR>และเชื่อว่าคณะของคุณก้อมีคนเหล่านนี้เช่นกัน<BR>อย่าลืมว่าเรา เป็นสถาบันนิยม ไม่ใช่คณะนิยม

โดย : มาตอบ        IP : 202.12.73.xxx
Date : 2008-02-17 12:13:17
ความคิดเห็นที่ 3
คนเก่งมักเห็นแก่ตัวทุกคนแหละ

โดย : ****    nueng_2835@hotmail.com    IP : 110.164.224.xxx
Date : 2010-09-01 16:11:58
ความคิดเห็นที่ 4
ขอยกย่องชื่นชม มหาลัยภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สามารถรักษาคุณภาพมาตรฐาน จากผลการสอบ 6 ปี ที่ผ่านมา ได้อันดับ 1 สองครั้ง อันดับ 2 หนึ่งครั้ง อันดับ 3 หนึ่งครั้งและสามารถรักษามาตรฐาน % สอบผ่าน 83 - 100 % มาโดยตลอด และหลายครั้ง นศภ.ที่ได้คะแนนสูงสุดของทั้ง ข้อเขียนและ ปฏิบัติ จากทั้งประเทศ สรุปผลการสอบที่ผ่านมา คือ นศภ.5 ปี&nbsp;&nbsp;รหัส 42&nbsp;&nbsp;สอบได้ อันดับ 3&nbsp;&nbsp;สอบผ่าน&nbsp;&nbsp;89%นศภ.5 ปี&nbsp;&nbsp;รหัส 43&nbsp;&nbsp;สอบได้ อันดับ 2&nbsp;&nbsp; สอบผ่าน 92.86 %นศภ.5 ปี&nbsp;&nbsp;รหัส 44&nbsp;&nbsp;สอบได้ อันดับ 5&nbsp;&nbsp; สอบผ่าน 83.22%นศภ.5 ปี&nbsp;&nbsp;รหัส 45&nbsp;&nbsp;สอบได้ อันดับ 1&nbsp;&nbsp;สอบผ่าน&nbsp;&nbsp;90.09% นศภ.5 ปี&nbsp;&nbsp;รหัส 46 และ 6 ปี รหัส 45&nbsp;&nbsp;สอบได้ อันดับ 6&nbsp;&nbsp;สอบผ่าน&nbsp;&nbsp;84.6%&nbsp;&nbsp; หลักสูตร 6 ปี ( บริบาลเภสัชกรรม ) สอบผ่าน 93.8%นศภ.5 ปี&nbsp;&nbsp;รหัส 47 และ 6 ปี รหัส 46&nbsp;&nbsp; สอบได้ อันดับ 1&nbsp;&nbsp;สอบผ่าน&nbsp;&nbsp;97.3%&nbsp;&nbsp;หลักสูตร 6 ปี ( บริบาลเภสัชกรรม ) สอบผ่าน 100 %

โดย : เภสัชกร    08xxxxxxxx    IP : 118.173.2.xxx
Date : 2009-05-05 10:39:38
ความคิดเห็นที่ 5
่ีะินีนวม่นหหีมตีจบหแนว

โดย : รร    รร    IP : 118.173.211.xxx
Date : 2011-08-14 17:50:59
แสดงความคิดเห็น
B I I COLOR IMG LINK LINK
  ชื่อ
  ติดต่อ  ( เบอร์โทร,E-mail )
  รหัสรูปภาพ
          
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 •  สหกรณ์บริการ มอ. ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน (ดู: 29)
 •  ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร 1 ใน 500,000 คน ทั่วโลก กับ โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2557 (ดู: 50)
 •   กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ไดอาน่าลูกทุ่งฟรีสไตล์ (ดู: 78)
 •  เซ็นทรัลหาดใหญ่ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้าผ่านบริการ Ce (ดู: 314)
 •  เครื่องดื่มสไปรท์และหาดทิพย์ ชวนร่วมประกวดวงดนตรี สุดแนว “ Sprite Music Contest 2014 “ (ดู: 156)
 •  โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปี 4 (ดู: 126)
 •  เชิญร่วมงานสมโภชการอัญเชิญฐานองค์พระหลวงพ่อทวด ที่มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ (ดู: 139)
 •  สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา เชิญร่วมสมัครการประกวด Sleeping Beauty 2014 (ดู: 114)
 •   โค้ก - หาดทิพย์ ขอเชิญ คอบอล คอโค้ก คอเดียวกัน ร่วมดวลแข้ง แข่งโกล์หนู ใน COKE GO FOR GORL (ดู: 134)
 •  ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4 เข้าฉายแล้ววันนี้ (25 มิ.ย.57) โคลีเซี่ยม ไดอาน่า 10 รอบพิเศษ (ดู: 215)
 • ย้อนกลับ | ดูทั้งหมด
   
     

       
   
  พูดคุยกับทีมงาน | รู้จักCityvariety | โฆษณากับเรา | ชมสัมภาษณ์ CV ช่อง9   สถิติผู้เข้าชม

  ©Copyright 2002 ,CityVariety Corporation Co.,Ltd.
  Tel  074-237692,074-348611   Fax  074-237735    E-mail : webadmin@cityvariety.com