ประกาศ ! ! ! พิธีไหว้ครู ครอบเศียรครู ปี ๒๕๕๒ อ.เสือ เข็มเทวดา

โพสต์เมื่อ: 17 มี.ค. 52 น.

ประกาศ ! ! !   พิธีไหว้ครู  ครอบเศียรครู  ปี ๒๕๕๒
อาจารย์เสือ  เข็มเทวดา
แห่งชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทย......ค่าพานครู 199 บาทเท่านั้น
  พิธีไหว้ครู  ครอบเศียรครู  อาจารย์เสือ  เข็มเทวดา  แห่งชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทยในซอยจรัญฯ 85  ประเพณีการไหว้ครู  และครอบเศียรครูเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาแต่ครั้งโบราณกาล  การไหว้ครูถือเป็นสิริมงคล  และเป็นการแสดงความเคารพต่อคุณครูบาอาจารย์  เพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์  ซึ่งอาจหมายถึงครูในสายวิชาชีพต่างๆ  หรือรวมถึงครู-อาจารย์ในทุกศาสตร์  แขนงวิชาอื่นๆอีกด้วย  ฉะนั้นการไหว้ครูจึงถือเป็นการแสดงความเคารพต่อครูทั้งหลาย  ซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชา  สั่งสอนทั้งศีลธรรมจรรยาและความรู้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆ  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามมากในสังคมไทยเรา  อีกทั้งยังสะท้อนภาพการแสดงความกตัญญูรู้คุณ  ต่อทุกอย่างที่มีครูทั้งสิ้น  ประเพณีนิยมการไหว้ครูมักเลือกวันพฤหัสบดีเป็นเกณฑ์หลัก  เพราะถือเป็นวันมงคล  วันพฤหัสบดีเป็นตัวแทนวันครู  เนื่องจากตำนานเก่าก่อนพระพฤหัสทรงเป็นครูของเหล่าเทวดา
 
การครอบเคียรครู  พระฤๅษีพ่อแก่
การครอบเศียรครูนั้น  จะจัดขึ้นตามประเพณีของแต่ละสำนัก  แต่ละครูบาอาจารย์  หรือธรรมเนียมนิยมของแต่ละสาย  การครอบเศียรมีการประยุกต์ตามเวลาและยุคสมัย  แต่ยังคงความเคารพต่อจุดศูนย์รวมจิตใจของศิษย์  จุดสำคัญของการครอบเศียร  ผู้ที่ได้รับการครอบเศียร  คือบุคคลที่ได้รับเข้ามาร่วมวงศ์วานเครือเดียวกัน  ดังคำว่า “ศิษย์มีครูอันหนึ่งอันเดียวกัน”
            แก่นสาระของการครอบเศียร  “ครูจะคอยพิทักษ์ปกปักษ์รักษา  คุ้มครองดูแล  และครูบาอาจารย์ยังคุ้มครองให้ศิษย์มีความเจริญรุ่งเรือง  นำมาซึ่งความโชคดี  ความมีสิริมงคลให้กับชีวิตของศิษย์ที่มีต่อครู”
 
การครอบเศียรครู  ของชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทย  โดยอ.เสือ  เข็มเทวดา  ในวันที่  19  มีนาคม  2552  มีพิธีการสำคัญดังนี้

ครอบเศียรครู  พระฤๅษีพ่อแก่  บรมครูใหญ่ (ครูเสน่ห์)
มีพิธีกรรมทางศาสนา  นิมนต์พระอริยสงฆ์เจ้า  บารมีสูง  ปฏบัติดีปฏบัติชอบมาโปรดศิษย์ทุกท่านที่ชมรมฯ  โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง  พระมหาสมชาย  กตเวที  แห่งวัดพระบึง  ต.บ่อปลาทอง  อ.ปักธงไชย  จ.นครราชสีมา  การศึกษา  จบเปรียญธรรมสามประโยค

จบปริญญาตรีจาก  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  เอกภาษาอังกฤษ
จบปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัย Mysor  ประเทศอินเดีย
เป็นวิทยากร  อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ
เป็นพระเกจิเชี่ยวชาญ  เรื่องการทำน้ำมนต์  สะเดาะเคราะห์  ต่อชะตา  เสริมบารมี  รับโชค  รับทรัพย์  ลงนะหน้าทอง  เสริมธุรกิจ  ค้าขาย

ภายในงานไหว้ครู  มีพิธีกรรม  แก้กรรม  ตัดกรรม  และถวายสังฆทาน
งานไหว้ครูของอ.เสือ  มีครอบเศียรครูพ่อแก่  ดำเนินการสักยันต์ตลอดงาน

4.1 ทำการสักยันต์เด่น  ชื่อยันต์  เทวดาหลงห้อง  ซึ่งจะสักเฉพาะงานไหว้ครู-ครอบเศียรครูเท่านั้น
ความหมายของยันต์  เทวดาหลงห้อง  คือ  ยันต์นี้เกี่ยวกับเรื่องเมตตา  ตอบสนองเรื่องคู่รัก  ส่งเสริมแต่งเติมความรักอย่างมีสีสัน  และยังมากด้วยเสน่หา  เรื่องรักใคร่  ยันต์นี้เหมาะมากกับผู้ที่ชอบเรื่องกามรมณ์  กล่าวคือ  มุ่งเน้น  เรื่องเสน่ห์โดยตรง
พิธีกรรมทุกอย่างมีค่าพานครูเพียงแค่  199 บาทเท่านั้น
 
พิธีการไหว้ครู  52  ไตรมาส 1  เริ่ม วันที่  19  มีนาคม  2552  เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป
ขอเรียนศิษย์ อาจารย์เสือ  ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า

ให้ศิษย์แต่งกายด้วยชุดขาว  หรือสีสุภาพตามประเพณี
จัดพานครู  ธูป  เทียน  ดอกกล้วยไม้  พวงมาลัยดอกดาวเรืองพวงใหญ่  หมากพลู  บุหรี่  เหล้าขาว  ธูป 16 ดอก เทียน 2 เล่ม
เตรียมซองสีขาว  เขียนชื่อ-นามสกุล  อย่างน้อย 4  ซอง
ทำกิจำรรมทางศาสนา  งานบุญ  ถวายสังฆทาน  แก้กรรม
อาจารย์เสือ  แจกวัตถุมงคล  เครื่องรางให้แก่ศิษย์ทุกท่านฟรี
มาพบกันที่ชมรมฯ  ซอยจรัญฯ 85  ตั้งแต่เวลา  11.00 น.เป็นต้นไป

 
ขอเชิญศิษย์สำนักสักยันต์ อาจารย์เสือ  เข็มเทวดา  มาร่วมงานพิธีไหว้ครูด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธา  ความเชื่อ  และความเคารพต่อครูบาอาจารย์  ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตมงคลที่ดี  แก่ศิษย์ทุกท่าน  เพื่อเพิ่มบุญ  เพิ่มกุศล  ให้ศิษย์มีใจผ่องแผ้วดั่งดวงแก้ว  เปี่ยมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรมอันดี  เพื่อเป็นเกียรติ เป็นศรีแก่ชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทย  โดยอ.เสือ ของเราถ้วนหน้าด้วยกันเทอญ  สาธุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tattoobuddha.com
 

ชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทย
0894488422
58.64.104.xx
แสดงความคิดเห็น
  • ผู้โพสต์ :
  • รายละเอียด :
  • อีเมล์ :
  • รหัสรูปภาพ :
  •