===> ดอกไม้ประจำอาเซียน <===

ดอกไม้ประจำอาเซียน 

1. ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน  เริ่มที่ ราชอาณาจักรไทย ดอกไม้ประจำชาติของเรา นั่นคือ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูณ  พวงสีเหลืองห้อยระย้า  ที่คุ้นเคยกันดี  โดยเฉพาะหน้าร้อน เราจะเห็นต้นราชพฤกษ์ ออกดอกสะพรั่งให้พรึ่บพรั่บตามท้องถนน

2. บ้านพี่เมืองน้องอย่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  จะเป็นดอกไหนไปไม่ได้ นอกจาก "ดอกจำปาลาว"  ที่หอมอ่อนๆ

3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ดอกประดู่ สีเหลืองทอง ที่หอมกรุ่นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูฝน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ดอกไม้ประจำชาติของ คนขะแมร์ คือ ดอกลำดวน ขาวปนเหลืองนวล หอมเย็นกรุ่นๆ

4. มาเลเซีย  มี พู่ระหง หรือภาษาถิ่นเขาเรียกว่า  บุหงารายอ  แต่คนไทยรู้จักกันดี ในชื่อของดอกชบาสีแดง

5. อินโดนีเซีย ประเทศที่ใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมากมายไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มีดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid)   ซึ่งว่ากันว่า เป็นดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด

6. บรูไน ดารุสซาลาม ประเทศเศรษฐีบ่อน้ำมัน   ก็มีดอกไม้ประจำถิ่น สีเหลือง ที่ถ้าหากบานแล้วจะมีลักษณะคล้ายร่ม อย่าง   ซิมปอร์  หรือ ดอกส้านชะวา (Dillenia) เป็นดอกไม้ประจำชาติ

7. สิงคโปร์ ประเทศที่เล็กที่สุดในภูมิภาคนี้  มี ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim) เป็นสัญลักษณ์

8. อ้อมทะเลแปซิฟิก ไปยัง  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  เป็น ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine)    ที่มีกลีบดอกสีขาวเป็นรูปดาว ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนในตอนกลางคืน

9. ปิดท้ายที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดอกไม้ประจำชาติ  ก็คือ ดอกบัว  ซึ่งคนไทยคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์    ซึ่งมักถูกถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง

แสดงความเห็นบทความนี้