เรือหลวงนราธิวาส มาอวดโฉมแสดงศักยภาพในน่านน้ำจังหวัดสงขลา

                เรือหลวงนราธิวาส เข้าสู่น่านน้ำจังหวัดสงขลา เข้าประจำการเป็นการชั่วคราว ที่ทัพเรือภาคที่ 2 ก่อนที่จะเดินทางออกเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าโฮจิมินทร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศทางทหารของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนาม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดระเบียบทางทะเล ในเขตติดต่อทางทะเลของทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล ในโอกาสเดียวกันนี้ เป็นการศึกษาเส้นทางเดินเรือและศึกษาภูมิประเทศจากประเทศไทยไปยังเมืองท่าโฮจิมินทร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยถือเป็นการฝึกกำลังพลให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามสาขา

                จึงเป็นโอกาสดีๆ อีกครั้ง ที่ ฐานทัพเรือสงขลา ได้เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมเรือหลวงนราธิวาส  พร้อมชมศักยภาพด้วยการล่องสู่ทะเล ตามแนวชายฝั่งทะเลสงขลา  เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และศักยภาพของเรือหลวงนราธิวาส

                 เรือหลวงนราธิวาส เป็นเรือโอพีวี (Offshore Patrol Vessel) ชุดปัตตานี ติดอาวุธนำวิถี 1 ใน 2 ลำ ของราชนาวี ต่อที่อู่ต่อเรือหูต่ง-จ้งหัว (Hudong-Zhonghua Shipyard) ในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจต่อเรือจีน ตามแบบ และตามกำหนดของฝ่ายไทย ติดเครื่องยนต์ ระบบควบคุม ระบบเรดาร์ และระบบอาวุธทันสมัยของตะวันตกเกือบทั้งหมด

                 ระบบควบคุมการยิง และระบบเรดาร์เป็นของบริษัทไรน์เมตาล (Rheinmetall) เยอรมนี ระบบเรดาร์โดยบริษัทเรธีออน (Raytheon) สหรัฐฯ ระบบควบคุมการยุทธ์โดยบริษัทแอตลาส อิเล็กทรอนิกส์ (Atlas Elektronik) แห่งเยอรมนี ปืนใหญ่เรือโอโตเมลารา (Oto Melara) อิตาลี ปืน 20/139 มม. ของเดเนลแลนด์แอนด์ซีสเต็มส์ แอฟริกาใต้ ปืนกลขนาด .50 ของบราวนิง สหรัฐฯ และจรวดฮาร์พูนของสหรัฐฯ.

                 เรือหลวงนราธิวาส เป็น เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (เรือ ตกก.) ชุดปัตตานี ติดอาวุธนำวิถี 1 ใน 2 ลำ ของราชนาวีต่อที่อู่ต่อเรือหูต่ง-จ้งหัว (Hudong-Zhonghua Shipyard) ในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจต่อเรือจีน ตามแบบ และตามกำหนดของฝ่ายไทย ติดเครื่องยนต์ ระบบควบคุม ระบบเรดาร์ และระบบอาวุธทันสมัยของตะวันตกเกือบทั้งหมด

                 ระบบควบคุมการยิง และระบบเรดาร์เป็นของบริษัทไรน์เมตาล (Rheinmetall) เยอรมนี ระบบเรดาร์โดยบริษัทเรธีออน (Raytheon) สหรัฐฯ ระบบควบคุมการยุทธ์โดยบริษัทแอตลาส อิเล็กทรอนิกส์ (Atlas Elektronik) แห่งเยอรมนี

                 ระวางขับน้ำเต็มที่ 1,440 ตัน มีอาวุธบนเรือดังนี้ ปืนใหญ่เรือ OTO Melara Super Rapid ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น ,ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น,ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น มีระบบรองรับการติดตั้งแท่นยิง Mk.141 สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น Harpoon 2 แท่น แท่นละ 4 ท่อยิง

                 มีลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. Super Lynx 300 1 เครื่อง มีเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Selex RAN-30X/Iเรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Rhienmetall TMX/EO เรดาร์เดินเรือ Raytheon NSC-25 และระบบอำนวยการรบ Atlas COSYS

แสดงความเห็นบทความนี้