โครงการแก้มลิงข้างมอ.ภาพล่าสุด

เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา CityVariety ได้ไปที่บริเวณโครงการแก้มลิง ข้างมอ.ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ บัดนี้เรียกได้ว่าสามารถรองรับน้ำที่ไหลจากเขาคอหงส์ได้แล้ว เหลือแต่เทพื้นถนนรอบอ่างเก็บน้ำและเห็นว่าจะจัดให้มีสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นด้วย ชาวหาดใหญ่คงได้โล่งใจอีกเปลาะว่าน้ำจะท่วมหาดใหญ่ยากขึ้นแล้วหล่ะ
แสดงความเห็นบทความนี้