ชาย...เซ็กส์...เสื่อม ส่งผลคู่นอนเสื่อมตาม

ผู้หญิงที่มีคู่นอนเป็นโรคเซ็กส์เสื่อมมีแนวโน้มความสุขทางเพศเสื่อมถอยตามไปด้วย


 


           ระบุโรคสมรรถภาพทางเพศเสื่อมอาจบ่งชี้เส้นเลือดสมองตีบ แพทย์แนะนำเข้ารับการปรึกษาแต่เนิ่นๆ ก่อนอัมพาตทั้งตัว


 


          ศ.น.พ.สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ ที่ปรึกษาประจำศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟ กล่าวว่า ผู้หญิงถึงร้อยละ 21 พบว่าคู่ชีวิตมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศ และผู้หญิงกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยตามไปด้วย


 


          อาการของผู้หญิงจะสังเกตได้ยากกว่าชาย แต่สิ่งที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจน ได้แก่ การไม่แสดงออกถึงความรู้สึกพึงพอใจขณะมีเพศสัมพันธ์ ไม่ถึงจุดสุดยอด สาเหตุที่แท้จริงของอาการที่ปรากฏยังไม่มีผู้ทำการศึกษาอย่างชัดเจนว่าเกิดจากปัจจัยด้านฮอร์โมนเพศหรืออายุกันแน่ แพทย์ กล่าว


 


          โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือเรียกว่าโรคอีดี เป็นภาวะความล้มเหลวในการมีเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้จนเสร็จสิ้นการมีเพศสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์


 


          ในประเทศไทยพบชายที่ประสบภาวะอีดีมากถึงร้อยละ 50 ในกลุ่มอายุ 40-70 ปี หรือประมาณ 4 ล้านคน โดยปัจจัยสิ่งเสริมให้เกิดโรคอีดี ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคซึมเศร้า โรคเครียด รวมถึงการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และมีน้ำหนักมากเกิน แต่ผู้มีปัญหาชาวไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะมาพบแพทย์


 


          เมื่อดูจากสถิติจะพบว่าชายไทยที่เข้ามารักษาโรคอีดีมีเพียงร้อยละ 1 เหตุเพราะกลัวและไม่กล้ามาพบแพทย์ แต่ในระยะหลังที่แพทย์เริ่มใช้ยารักษา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ โดยในอนาคตคาดว่ายาดังกล่าวจะมีราคาถูกลง ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงยาได้มากขึ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ กล่าว


 


          นอกจากนี้ โรคอีดี ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะเส้นเลือดตีบในผู้ป่วยได้ด้วย เนื่องจากภาวะนี้จะเริ่มแสดงออกกับเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กก่อนที่จะลุกลามไปยังเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเส้นเลือดบริเวณองคชาตมีขนาดเล็กมากจึงแสดงออกได้ก่อนเส้นเลือดในตำแหน่งอื่น เช่น เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ และสมอง เป็นต้น


ที่มา : นสพ.คมชัดลึก
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

แสดงความเห็นบทความนี้